Koszty pracownicze, nowe raporty i zestawienia

Nowy tydzień – nowe funkcje!

W miniony weekend zakończyliśmy testowanie nowych funkcji na których tak bardzo Wam zależało. Zbieranie, raportowanie kosztów pracowniczych na budowie oraz bilans finansowy projektu są już dostępne w systemie. Poniżej prezentujemy poszczególne miejsca, w których nastąpiły zmiany:

Konfiguracja kosztów pracowniczych w module administracyjnym

Moduł ustawień administracyjnych na poziomie „Admin/Budowa/Ustawienia planera” otrzymał nową opcję do konfiguracji, związaną z zakresem godzin oraz stawką procentową pensji, które możemy skonfigurować dla każdego dnia tygodnia. Dzięki temu system będzie automatycznie zliczać koszt godzin dodatkowych oraz nocnych.

Indywidualne stawki pracownicze

Stawki godzinowe

Kolejną zmianą, potrzebną do prawidłowego naliczania jest możliwość określenia stawki pracy brutto. Zmiany te dotyczą formularza dostępnego w edycji kontaktu w zakładce „HR”. Jak widać niżej, można teraz ustawić jedną stawkę ogólną, niezależnie od rodzaju pracy.

Oczywiście nie zapomnieliśmy również o pracownikach, którzy posiadają zróżnicowane stawki w stosunku do zakresów prac. Do ich określania służy sekcja „Niestandardowe stawki godzinowe”. Należy pamiętać że niestandardowe stawki godzinowe mają wyższy priorytet w systemie, to znaczy że system do wyliczenia kosztów pierw sprawdzi czy została przypisana stawka indywidualna do zakresu prac. W praktyce będzie wyglądać to tak, że do wszystkich zakresów prac nie wykazanych na liście niestandardowych stawek godzinowych system będzie przeliczał w oparciu o stawkę ogólną.

Stawki procentowe dla godzin nadliczbowych i pracy w godzinach nocnych

Kolejna nowa sekcja w obrębie edycji kontaktu i zakładki „HR” jest możliwość przypisania indywidualnych stawek procentowych dla godzin nadliczbowych oraz nocnych. W momencie włączenia „Niestandardowych stawek procentowych” otrzymujemy dodatkowe pola, które uzupełnione są wartościami domyślnymi aktualnie obowiązującymi w systemie.

Stawki dla podwykonawców lub kwota kontraktu z podwykonawcą w kosztach robocizny

Jeżeli przy projekcie uczestniczy podwykonawca i zarejestrowano taką współpracę w systemie poprzez dodanie umowy z podwykonawcą, system będzie dodawać wartości do kosztu robocizny. W przypadku gdy umowa z podwykonawcą dotyczy współpracy na zasadzie przepracowanych godzin, rozliczenie jest realizowane indywidualnie wg bieżącego naliczenia liczby godzin.

 

Przydzielanie prac pracownikom

W związku z tym, że może nastąpić konieczność szybkiego wpisania obecności pracownika, który sam nie zalogował się w pracy poprzez aplikację mobilną, musieliśmy dodać pole domyślnego zakresu prac w przydziale do pracy. Dodatkowo ten typ pracy będzie domyślnie zaznaczony w aplikacji mobilnej przy rejestrowaniu się w pracy.

Możemy również przydzielić jednorazowo „Niestandardowe stawki procentowe pensji”, które będą obowiązywały tylko do aktualnie dodawanego przydziału do pracy (indywidualne ustalenia z pracownikiem jako np. dodatkowy bonus motywacyjny w celu szybkiego zakończenia prac nad projektem). Ustawienie to nie wpływa na zmianę konfiguracji w module administracyjnym lub na poziomie ustawień kontaktu.

Nowe raporty związane z bilansem kosztów projektów oraz pracowników

System Contractors.es został doposażony w nowe raporty i zestawienia. Dostępne są w module „Budowa/Raporty”.
 
Zestawienie „Wynagrodzenia pracowników”
Dane w zestawieniu system zlicza na podstawie meldunków zwrotnych z aplikacji mobilnej oraz informacji  uzupełnionych w planerze pracy lub przeglądzie wydarzeń. Zestawienie bierze pod uwagę stawki godzinowe i procentowe dla każdego pracownika, przemnaża je przez godziny pracy i przedstawia je w czytelnej tabeli. Każdy wiersz może zostać rozwinięty w celu wyświetlenia bardziej szczegółowych informacji.
 

Raport: „Bilans finansowy projektów”

Długo wyczekiwany przez Państwa raport ujrzał światło dziennie. Dzisiaj można już zestawić ze sobą takie informacje kosztowe jak:

  • Procent wykonania
  • Uzgodniona kwota kontraktu uwzględniająca kwotę za zmiany w trakcie budowy
  • Aktualne koszty: robocizny, materiałów i inne
  • Aktualny bilans, czyli opłacalność projektu

Podobnie jak w przypadku wcześniej opisanego zestawienia, raport umożliwia podgląd informacji szczegółowych. Klikając w wartość na wysokości odpowiedniej kolumny rozwinie się tabela podrzędna z danymi powiązanymi ze wskazaną kolumną.

Wszelkie odchylenia od norm oznaczone są jasnoczerwonym kolorem (przekroczenie budżetu) lub pomarańczowym kolorem (przekroczenie budżetu w stosunku do „procent wykonania”). Na wyżej przedstawionym zrzucie ekranu widzimy projekt z przekroczonym budżetem.