Definiowanie materiałów w zakresach prac oraz dodatkowe filtry w apletach dla działu księgowego

Drugi etap zmian w kosztorysowaniu za nami! Teraz do zakresu prac możecie dołączać bardziej szczegółową listę materiałów wraz z kosztami.

Nowa sekcja „Materiały” lub „Dodatkowe materiały” jest dostępna w zakładce „Wycena” w momencie edycji lub zmiany statusu projektu. Poza tym dostępna jest także w module „Zmiany w projektach”.

Sekcja umożliwia dodanie materiału o dowolnej nazwie lub materiału bezpośrednio z magazynu.

W przypadku materiału z magazynu cena za jednostkę zostaje automatycznie sugerowana w oparciu o kwotę ostatniego zakupu.

Dodatkowe filtry w apletach: Projekty, Zmiany w projektach

Aby jeszcze lepiej się Państwu pracowało, dodaliśmy dodatkowe filtry we wspomnianych apletach. Dział sprzedaży w Państwa firmie otrzyma pełną listę projektów do których należy wystawić fakturę.

Filtry są dostępne zaraz po dodaniu apletu „Projekty” lub „Zmiany w projektach”. Dodatkowe pola oznaczyliśmy na poniższym zrzucie ekranu czerwoną strzałką.

W poniższej konfiguracji będą widoczne tylko projekty które posiadają status „Zakończono” oraz do których nie wystawiono jeszcze faktury końcowej.