BUDOWA

Projekty

Rejestruje projekty, czyli zapytania od klienta oraz trwające i zakończone prace budowlano remontowe. Pozwala na archiwizację dokumentacji, wiadomości e-mail oraz wszystkich innych informacji związanych bezpośrednio z projektem. Nieodłączna część programu dla firmy budowlanej bez której pozostałe funkcjonalności systemu nie mają prawa bytu.

Kosztorysowanie

Generowanie ofert

Kontrola czasu pracy

Kontrola kosztów

Planowanie prac

Raporty

Faktury

Kosztorysowanie i oferty

System umożliwia tworzenie kosztorysów oraz ofert w oparciu o stworzony zakres prac w projekcie. Koszty mogą liczyć się automatycznie na podstawie wcześniej zdefiniowanej bazy zakresów prac. Można również dodawać koszty dodatkowe, które pojawiły się w trakcie realizacji projektu.

Planer pracy

Narzędzie umożliwia planowanie i kontrolowanie prac dla pracowników na budowie. Jest to łatwe w obsłudze rozwiązanie, ułatwiające przydzielanie konkretnych prac pracownikom lub podwykonawcom oraz przypisywanie ich do projektów.

Rejestr problemów

Przechowuje informację o zgłoszonych problemach powstałych podczas realizacji prac budowlanych, remontowych, instalatorskich. Podzielony jest na dwa pod moduły: problemy ogólne oraz problemy z pogodą uniemożliwiającą pracę.

Raporty

Tworzy raporty na podstawie zgromadzonych danych w systemie. Są to zestawienia związane z bilansem finansowym lub czasowym projektu, wynagrodzeniem pracowników lub podwykonawców.

Faktury

Proste wystawianie faktur zwykłych oraz zaliczkowych i końcowych za projekty wyceniane oraz rozliczane wg. metody czas i materiał.

Rejestr umów z podwykonawcami

Rejestr umów podpisanych z kontrahentami.

Cele sprzedażowe

Pozwala określać cele sprzedażowe dla pracowników odpowiedzialnych za zdobywanie nowych kontraktów. Możemy dzięki niemu analizować bieżące i przyszłe założenia finansowe.

Rejestr weryfikacji materiałowej

Wymagane przede wszystkim dla architekta i inżyniera w celu sprawdzenia, czy w projekcie zostaną zainstalowane odpowiednie produkty. Moduł przechowuje rekordy związane z weryfikacją czy wybrany produkt do realizacji projektu jest zgodny z jego założeniem.

Rejestr zmian w zakresie prac

Gromadzi i przechowuje informacje dotyczące zmian w zakresie przewidzianych prac oraz kosztów z nimi związanych na budowie.

Planowanie i rejestrowanie wizyt kontrolnych

Rejestruje bieżące oraz zaplanowane wizyty w miejscu przeprowadzania prac. Tego typu wizyty przeprowadzane są przez pracowników nadzoru realizacji inwestycji.

Wnioski o informacje

Gromadzi rekordy z prośbą o informacje, które są wykorzystywane w budownictwie w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości lub wypełnienia luk w informacjach, które można znaleźć w jakichkolwiek specyfikacjach, planach, umowach lub innych dokumentach.

CRM

Kalendarz

Jest to narzędzie służące do planowanie zadań, spotkań oraz rozmów telefonicznych. W Contractors.es jest to łatwe i przyjemne, a to za sprawą przejrzystego i nieskomplikowanego interfejsu.

Baza Firm

Gromadzi dane współpracujących firm. Mogą to być firmy remontowe, instalatorskie, serwisujące urządzenia oraz dostawcy sprzętu lub materiałów.

Baza kontaktów i pracowników

Przechowuje dane pracowników lub osób powiązanych z innymi przedsiębiorstwami z którymi zostały nawiązane kontakty biznesowe.

Spotkania, Telefony, Zadania

CRM zapisuje tutaj wprowadzane przez Państwa wydarzania, telefony lub spotkania, tak aby nie umknęły w przyszłości. Umożliwia podgląd kalendarza własnego jak i zespołu którym zarządzamy!

MAGAZYN WYPOSAŻENIA

Baza wyposażenia

Jest to rejestr sprzętu który przechowuje również informacje tj.: stan licznika użycia, wymogi serwisowe, dostawcę lub kwotę zakupu. Pomaga zachować kontrolę nad sprzętem. Magazyn wyposażenia to ważna część oprogramowania do zarządzania firmą budowlaną.

Rejestr wypożyczenia sprzętu

Moduł obsługuje wypożyczenia sprzętu, oraz jego zwrot. Umożliwia rejestrowanie faktu wypożyczenia sprzętu zarówno przez pracowników jak i przez firmy.

Rejestr zdarzeń serwisowych

Rejestrowanie zdarzeń serwisowych, kosztów napraw, przyczyn uszkodzeń oraz dokumentacji.

Zapotrzebowania sprzętowe

Umożliwia zgłaszanie zapotrzebowań na urządzenia potrzebne do realizacji prac budowlanych.

MAGAZYN MATERIAŁÓW

Baza materiałowa

Moduł magazynowy który przechowuje zakupione materiały do realizacji zleceń budowlanych. Obsługuje stany minimalne, rozchody wraz z możliwością przydzielenia do projektu.

Rozchody materiałów

Rejestr gromadzi informacje na temat materiałów, które zostały wykorzystane do realizacji zleceń.

Zapotrzebowania materiałowe

To miejsce w które umożliwia złożenie zapotrzebowania na materiały potrzebne do realizacji zleceń budowlanych, elektrycznych, remontowych, instalatorskich lub wykończeniowych.

Zakupy materiałów

Gromadzi informacje na temat kosztów, terminów oraz przeznaczenia zakupionych materiałów.

Darmowy pakiet
na
start

CRM

Planner pracy

Zarządzania projektami

Magazyn

Aplikacja mobilna

Pakiet darmowy umożliwia pracę 5 użytkownikom. Dla większej liczby użytkowników, zapraszamy do zapoznania się z kalkulatora kosztów.