Rozbudowa Zmian w projektach, nowy aplet i wiele innych

W ostatnich dniach zaktualizowaliśmy system. Pojawiło się parę nowości i udogodnień oraz kilka poprawek:

Automatyczne wyszukiwanie rekordu docelowego podczas archiwizacji e-mail.  

Jeżeli dodajemy wiadomości e-mail do naszego rekordu z poziomu Menu – „E-mail” – „Kolejka”, system będzie sugerował rekord docelowy.

Zmiany w obrębie zakresów prac oraz możliwość wysyłania oferty bezpośrednio z systemu.

Zakończył się pierwszy etap prac nad tą częścią funkcjonalności. Można teraz generować i wysyłać ofertę bezpośrednio z systemu. Oferta tworzona jest w oparciu o zakres prac i ich koszty określone w projekcie. Ponadto po wysłaniu, system automatycznie zmieni status projektu na „oferta wysłana” oraz umożliwia zaplanowanie rozmowy telefonicznej dotyczącej przesłanej oferty w module CRM.

Ponadto wprowadziliśmy szereg przydatnych zmian w definiowaniu zakresu prac (moduł administracyjny). Do tej pory można było określać tylko indywidualne kwoty oraz czasy. Teraz można również określić jednostkę, stawkę za jednostkę oraz czas potrzebny do jej realizacji. Dzięki temu tworząc zakres prac w projekcie system automatycznie zliczy wartości.

Jak działa nasza nowa funkcjonalność prezentujemy na poniższym filmie:

Definiowanie terminu składania ofert oraz daty otrzymania zaproszenia do składania ofert.

Obecnie podczas tworzenia projektu, pola wyświetlają się pod opcją wyboru aktualnego statusu.  W momencie edycji projektu, pola dostępne są w zakładce „Oferta”.

Nowy aplet dla systemowego pulpitu: Projekty do których otrzymano zaproszenie do składania oferty

Aplet pomoże dopilnować projekty, dla których powinna zostać złożona oferta. Wyświetla listę projektów w których został określony termin składania ofert.

Rozbudowa modułu „Zmiany w projektach”.

Obszerna aktualizacja dotyczy również modułu „Zmiany w projektach”. Od niedawna moduł ten ma możliwość bardziej szczegółowego określania wyceny. Materiały mogą być wskazane z magazynu a kwota jest automatycznie pobierana z rekordu ostatniego zakupu.

 Poprawki istniejących już funkcji.

Poza wymienionymi nowościami, system został wzbogacony o wiele drobnych poprawek w module projektów oraz ankiet.