Wycena prac budowlanych

Słowem wstępu

Temat wyceny i kosztorysów dla jednych będzie tematem prostym i nieskomplikowanym, a dla innych spędza sen z powiek. Proces ten często absorbuje znaczną część zaplanowanego czasu. Należałoby zastanowić się nad tym w jaki sposób można ten proces przyspieszyć i usprawnić. Może zmienić narzędzia, które zostały zastosowane, lub przeanalizować proces postępowania i zwrócić uwagę na elementy najbardziej pochłaniające czas. W tym artykule spróbuję pokazać, jaki kierunek obrać, czego się trzymać i na co zwrócić uwagę aby proces wyceny był możliwie mało absorbujący czas, a zarazem przyjemny w tworzeniu.

Wycena prac budowlanych - kosztorys budowlany

Zarówno przy dużej inwestycji, budowie domu lub remoncie przygotowuje się dokument przedstawiający zakres prac, koszty, nakład pracy czy szacowane wykorzystanie materiałów. Kosztorysy budowlane są dokumentami o charakterze finansowym, dlatego też są akceptowane przez strony zaangażowane w proces realizacji powierzonego projektu.

W branży budowlanej możemy wyróżnić kilka rodzajów kosztorysów:

  1. Kosztorys inwestorski przygotowywany przez zamawiającego inwestora. Zazwyczaj przygotowywany na jego zlecenie poprzez jednostkę świadczącą usługi w tym zakresie. Oszacowane są w nim wartości robót budowlanych przed ich rozpoczęciem.

  2. Kosztorys ofertowy przygotowywany przez podwykonawców, którzy zgłosili swoją chęć uczestnictwa w przetargu. Wykonywany jest przed podpisaniem umowy na realizację prac. Może zawierać listę przeprowadzanych prac, czas ich trwania, potrzebnych materiałów oraz kosztów z nimi związanych. Na podstawie informacji zawartych w ofercie podejmuje się decyzje o ilości pracowników potrzebnych do realizacji zawartych tam prac.

  3. Kosztorys powykonawczy – jest wykonywany po zakończeniu prac. Jest stosowany w sytuacji gdy z jakiegoś powodu wcześniejsze oszacowanie prac nie jest możliwe lub po prostu strony ustaliły taki model współpracy. Rozliczenie następuje wg bieżącego rozliczenia za czas i materiał wg ustalonych stawek.

Kosztorys ofertowy

W tym artykule skupię się głównie na przygotowaniu wyceny w oparciu  o kosztorys ofertowy. Taki kosztorys musi uwzględniać wiele czynników wpływających na cenę i zdolności realizacyjne. Najlepiej byłoby rozpisać je na kartce i po kolei analizować. Przyda się również zaplanowanie audytu miejsca, w którym przeprowadzane będą prace. Trzeba również pozbierać koszty materiałów, a jeżeli przechowujemy je w magazynie, należałoby odnaleźć faktury zakupu aby sprawdzić cenę za którą został zakupiony. Do tego dochodzi analiza posiadanego sprzętu, lub czy na czas realizacji sprzęt będzie dostępny. Może został wypożyczony lub jest na innej budowie i teraz należałoby wypożyczyć lub kupić nowy. Te wszystkie sprawy gdy wrzucimy do przysłowiowego worka bez odpowiedniego oznakowania, będzie trudno odnaleźć. Oczywiście jeżeli firma realizuje zlecenia szeregowo, tzn. startuje z nowymi zleceniami zaraz po zakończeniu już rozpoczętych, takie problemy pewnie pojawią się rzadziej. Te wszystkie wymienione wcześniej aspekty kondensuje oprogramowanie Contractors.es, które  na bieżąco zbiera te wszystkie informacje.

Dobrze przygotowana wycena prac budowlanych:

  • Zawiera koszty i czas wymaganych prac

  • Gromadzi szacowane ilości materiałów oraz ich koszty

  • Pomaga optymalizować proces

  • Określa wstępnie kolejność realizacji

  • Pomoże przy rozmowie z podwykonawcami

  • Jest częścią składową analizy powykonawczej, w której porównać będzie można koszty na etapie wyceny do rzeczywistej realizacji