Kosztorys budowlany i błędy z nim związane

Błędy w wycenach prac budowlanych

Chyba każdy przyzna rację, że trudno jest spotkać wycenę prac budowlanych, czy kosztorys bez znajdujących się w nim błędów. Praktycznie im większy projekt, tym większa szansa na ich popełnienie. Często zakłada się, że utrata zysków po rozpoczęciu projektu spowodowana jest nieprzewidzianymi okolicznościami, na które nie można było mieć wpływu. Ale czy na pewno?

Chciałbym w tym miejscu zwrócić uwagę na kilka przykładowych błędów, spotykanych w wycenach prac budowlanych:

  1.  Brak przejrzystości i szczegółowości –  Szczegóły każdego elementu zamówienia z zachowaniem przejrzystości i czytelności przekładają się na precyzyjność dalszych prac nad kosztorysem.
  2. Brak wzorców obliczeniowych – mając bazę wycen historycznych i dobrze wycenionych projektów, można śmiało wracać do ich kosztów i tworzyć „zaufane” algorytmy, skrypty lub wskaźniki obliczeniowe. Przykładowo jeżeli robocizna stanowi 30% kosztów, a materiały 10%, cena sprzedaży powinna analogicznie odzwierciedlać te wartości procentowe.
  3. Brak świadomości w samoocenie – patrząc realnie na swoją wiedzę i doświadczenie, wiemy w jakich dziedzinach jesteśmy specjalistami. Precyzyjnie określając nasze kompetencje jesteśmy w stanie przewidzieć, która część wyceny prac budowlanych, może być obarczona większym błędem szacunkowym.
  4. Brak systemu wspierającego –  na rynku jest wiele narzędzi, które pomagają w tworzeniu wyceny prac budowlanych i kosztorysów oraz przechowują historię zrealizowanych projektów. Najbardziej pomocne są te, które umożliwiają tworzenie własnej bazy zakresów prac wraz z kosztami. Takie rozwiązanie daje możliwość stworzenia dobrej wyceny w relatywnie krótkim czasie.
  5. Słaba ocena ryzyka – opierając się na wcześniej wspomnianej historycznej bazie wycen i kosztorysów, należy przeanalizować niebezpieczeństwa, które tam się pojawiły. Analizując pod tym kątem nowy kosztorys, można uniknąć powtarzających się problemów. Zwiększenie kosztów budowy może być spowodowane nie tylko materiałem lub załogą, ale również czynnikami zewnętrznymi, np. ruch uliczny, czy dostępność miejsca projektu pod względem urbanistyki otoczenia.
  6. Chaotyczność spowodowana pośpiechem – często zmiany w kosztorysach dokonywane w ostatniej chwili generują lawinę błędów, które później są przemnażane i generują wysokie straty
  7. Złe koszty materiałów – biorąc pod uwagę obecną sytuację gospodarczą, koszty materiałów bardzo się wahają, a w zasadzie galopują. Stwarzając tym samym problemy natury szacunkowej, szczególnie dla projektów długoterminowych.
  8. Stosowanie niewłaściwych jednostek miar
  9. Niewłaściwe stawki płac za pracę
Widzimy, że wykonie dobrej wyceny prac budowlanych, szczególnie dla większych projektów, wymaga zwrócenia uwagi na wiele aspektów. Często firmy decydują się na przygotowanie takiego kosztorysu przez firmę zewnętrzną. Jednakże, jeżeli realizujesz to we własnym zakresie, dobrze jest zainwestować w czas i dobre narzędzia na samym początku pracy. Przełoży się to później na zysk i rentowność realizowanych projektów. Ponadto, na bieżąco pewne elementy wyceny będą ewoluowały, zmieniały się wraz z nabytym doświadczeniem. Potrzebujesz więc wsparcia systemu IT, takiego jak Contractors.es, który będzie zbierał za Ciebie wszystkie informacje, na podstawie których kolejne wyceny będą obarczone mniejszym ryzykiem popełnienia błędu. System między innymi rejestruje problemy powstałe na budowie oraz czas realizowanych prac. Te informację będą z pewnością potrzebne przy tworzeniu kosztorysów w przyszłości.
 

Zobacz jak możesz wykorzystać CONTRACTORS.ES