Co to jest CRM?

person holding pencil near laptop computer

CRM to skrót od Customer Relationship Management, czyli zarządzanie relacjami z klientami. Jest to termin, który odnosi się do praktyk, strategii i technologii, które przedsiębiorstwa stosują do zarządzania i analizowania interakcji z klientami oraz danych dotyczących klientów w całym cyklu życia klienta. Celem CRM jest poprawa relacji z klientami i zwiększenie lojalności klientów poprzez organizację i automatyzację procesów biznesowych, takich jak sprzedaż, marketing, obsługa klienta i wsparcie techniczne.

Systemy CRM zazwyczaj zawierają bazę danych, w której przechowywane są informacje o klientach i potencjalnych klientach, oraz narzędzia do śledzenia i zarządzania interakcjami z klientami, takimi jak kampanie marketingowe, potencjalne szanse sprzedaży i zgłoszenia serwisowe. Systemy CRM mogą być wdrażane za pomocą różnych technologii, w tym oprogramowania opartego na chmurze, oprogramowania działającego lokalnie lub ich połączenia.

CRM często jest stosowany w celu wsparcia następujących funkcji biznesowych:

  • Sprzedaż: CRM może pomóc zespołom sprzedaży w zarządzaniu interakcjami z klientami i śledzeniu szans sprzedaży i możliwości.
  • Marketing: CRM może pomóc zespołom marketingu w planowaniu i realizacji kampanii, śledzeniu zachowań klientów i analizie wyników działań marketingowych.
  • Obsługa klienta: CRM może pomóc zespołom obsługi klienta w śledzeniu i efektywnym rozwiązywaniu problemów klientów.
  • Wsparcie techniczne: CRM może pomóc zespołom wsparcia technicznego w śledzeniu i rozwiązywaniu problemów klientów.

    CRM może być korzystny dla firm każdej wielkości, ponieważ może pomóc poprawić relacje z klientami, zwiększyć lojalność klientów i stymulować rozwój firmy.