Bezpiecznie logowanie dwuetapowe (2FA)

black iphone 5 beside brown framed eyeglasses and black iphone 5 c

Wprowadzamy możliwość zabezpieczenia swojego konta w aplikacji Contractors.es poprzez autoryzację dwuetapową.
Aby zabezpieczyć swoje konto należy przejść do ustawień swojego użytkownika:

Następnie należy zaznaczyć opcję 2FA:

Zeskanować w jednej z obsługiwanych aplikacji wygenerowany kod QR oraz zatwierdzić ustawienie poprzez wpisanie kodu jednorazowego w pole poniżej:

Od tej pory aplikacja będzie wymagać aktualnego kodu jednorazowego przy każdym logowaniu lub przy logowaniu na innym komputerze niż zazwyczaj.

Contractors.es obsługuje następujące aplikacje do generowania haseł jednorazowych:

  • Authy for iOS, Android, Chrome, OS X
  • FreeOTP for iOS, Android and Pebble
  • Google Authenticator for iOS
  • Google Authenticator for Android
  • Google Authenticator (port) on Windows Store
  • LastPass Authenticator for iOS, Android, OS X, Windows
  • 1Password for iOS, Android, OS X, Windows