Jak śledzić czas pracy pracownika w terenie?

black and white analog wall clock at 10 00

Istnieje kilka sposobów śledzenia czasu pracy pracownika terenowego:

  1. Karty czasu pracy: Pracownicy terenowi mogą wypełniać karty czasu pracy, które szczegółowo opisują godziny przepracowane każdego dnia, w tym godziny rozpoczęcia i zakończenia zmiany roboczej.
  2. Zegary czasu: niektóre organizacje mogą używać zegarów czasu, za pomocą których pracownicy mogą wchodzić i wychodzić, kiedy rozpoczynają i kończą swoją zmianę.
  3. Aplikacje mobilne do śledzenia czasu: Dostępnych jest wiele aplikacji mobilnych, które pozwalają pracownikom śledzić czas pracy za pomocą smartfonów. Te aplikacje mogą zawierać funkcje, takie jak śledzenie GPS, aby można było zweryfikować lokalizację pracownika. Tak właśnie działa Contractors.es – istnieje aplikacja mobilna dla pracowników terenowych, dzięki której można śledzić czas pracy i zgłaszać problemy, potrzeby itp.
  4. Urządzenia do noszenia: niektóre organizacje mogą używać urządzeń do noszenia, takich jak smartwatche lub urządzenia do monitorowania kondycji, do śledzenia czasu pracy pracowników. Urządzenia te mogą automatycznie śledzić lokalizację pracownika i czas trwania jego zmiany roboczej.

Korzystając z jednej z tych metod, możliwe jest dokładne śledzenie czasu pracy pracownika terenowego.