Szybkie dodawanie wyposażenia oraz nowy aplet do kontroli projektu

contractors.es

Funkcja kopiowania rekordów w magazynie wyposażenia

Jest ona pomocna np, gdy chcemy dodać rekordy o tej samej specyfikacji (nazwa, kwota zakupu itp.). Pola dla nowych rekordów wypełniane są samoczynnie, co więcej, identyfikator wyposażenia jest generowany z automatu. Funkcje można znaleźć przechodząc do podglądu rekordu – czerwony przycisk z napisem „kopiuj”.

Przykład:

Pan Szymon otrzymał właśnie zamówione wcześniej szlifierki kątowe. Wszystkie są tego samego typu i producenta. Zamierza dodać je do magazynu wyposażenia i chciałby to zrobić szybko i sprawnie. Pan Szymon zamiast wpisywać każdą pozycję z osobna, stosuje funkcję kopiuj zaraz po dodaniu pierwszego rekordu. Dzięki temu nie musi mozolnie wprowadzać każdej pozycji z osobna.

Nowy aplet na pulpicie systemu

Na pulpicie głównym dostępny jest nowy aplet o nazwie „Bilans czasowy zakresu prac projektu”, wyświetlający informacje o godzinach dla poszczególnych zakresów prac wybranego projektu. Aplet przedstawia godziny planowane, godziny przepracowane oraz informuje o przekroczeniach z w/w zakresu.