Średnia marża projektów budowlanych może być lepsza!

1 U.S. dollar banknote on white surface

Według ekspertów branżowych, przemysł budowlany to branża o niskiej marży, a średnia marża netto dla firm budowlanych wynosi od 2% do 10%. Mimo że zakładana marża brutto wynosi zwykle około 20%, wiele firm budowlanych boryka się z problemem utrzymania rentowności ze względu na różne czynniki, takie jak wzrastające koszty materiałów, braki kadrowe i opóźnienia w projektach.

Jednakże dzięki pomocy Contractors.es, firmy budowlane mogą zwiększyć swoją rentowność i pozostać powyżej średniej branżowej. Dzięki udostępnianiu w czasie rzeczywistym danych o postępach projektów, czasach pracy i zarządzaniu sprzętem, Contractors.es umożliwia firmom budowlanym podejmowanie decyzji opartych na danych, które mogą poprawić ich działania i zwiększyć rentowność.

Spójrzmy na niektóre statystyki, aby zobaczyć, jak Contractors.es może pomóc firmom budowlanym poprawić swoją rentowność. Poniższa tabela pokazuje średnią marżę netto dla firm budowlanych w różnych krajach:

KrajŚrednia marża netto
USA3%
Wielka Brytania2,5%
Niemcy5%
Polska4%

Jak widać, średnie marże netto w branży budowlanej są stosunkowo niskie. Jednakże, dzięki optymalizacji procesów biznesowych przy pomocy Contractors.es, firmy budowlane mogą poprawić swoją rentowność i osiągnąć lepsze wyniki niż przeciętna dla branży.

Jednym ze sposobów na poprawę rentowności firmy budowlanej jest zastosowanie narzędzi umożliwiających lepsze zarządzanie projektem, czasem pracy oraz sprzętem. Tutaj pojawia się Contractors.es. Dzięki temu oprogramowaniu firmy budowlane mogą śledzić postęp projektów w czasie rzeczywistym, kontrolować czas pracy pracowników oraz zarządzać swoim sprzętem. Dzięki tym funkcjonalnościom, firmy budowlane mogą poprawić swoje operacje, a w konsekwencji zwiększyć swoje zyski.

Przyjrzyjmy się teraz kolejnej tabeli, która przedstawia wyniki badań przeprowadzonych przez McKinsey & Company w 2017 roku na temat wpływu cyfryzacji na marże brutto i netto w różnych sektorach. Według tych badań, cyfryzacja może przyczynić się do zwiększenia marży netto o 1,2-1,8 punktu procentowego w branży budowlanej.

To pokazuje, że stosowanie narzędzi cyfrowych, takich jak Contractors.es, może przyczynić się do poprawy rentowności firmy budowlanej. Dzięki tym narzędziom firmy mogą uzyskać lepszą kontrolę nad swoimi projektami i zasobami, co pozwala na lepsze planowanie i zarządzanie, a w konsekwencji na zwiększenie marży netto.

Na przykład, załóżmy, że firma budowlana w USA, która ma średnią marżę netto wynoszącą 3,3%, zaczyna korzystać z Contractors.es. Dzięki usprawnieniu swoich operacji, poprawie komunikacji z pracownikami na placu budowy i zmniejszeniu czasu przestoju sprzętu, firma jest w stanie zwiększyć swoją marżę netto do 5%.

Poniższa tabela pokazuje, jak ten wzrost marży netto może wpłynąć na wynik końcowy firmy budowlanej o rocznych przychodach w wysokości 10 milionów dolarów:

 

Roczne przychodyMarża nettoZysk
$10,000,0003,3%$330,000
$10,000,0005%$500,000

Jak możemy zobaczyć, wzrost marży netto o 1,7% może skutkować dodatkowym zyskiem w wysokości 170 000 dolarów rocznie dla tej firmy budowlanej. Korzystając z Contractors.es do optymalizacji swoich operacji i zwiększenia swojej rentowności, firmy budowlane mogą pozostać przed przeciętną wartością branży i poprawić swoje wyniki finansowe.