Fakturowanie

man writing on paper

Wielu z naszych klientów nie posiada własnego księgowego, a usługa ta jest wykonywana przez zewnętrzną firmę. W takim wypadku jedynym obowiązkiem jest wystawiać faktury oraz przekazywać do firmy księgowej informacje dotyczące przepracowanych godzin pracowników oraz ich urlopów. W celu ułatwienia funkcjonowania takim firmom wprowadziliśmy możliwość wystawiania faktur bezpośrednio z systemu Contractors – Enterprise System. Dostępne są tradycyjne faktury oraz faktury zaliczkowe + końcowe. Obsługiwane są projekty z wyceną oraz tzw. czas i materiał. System podpowiada kwoty w zależności od typu projektu – dla wycenianych będzie to kwota pozostała z uwzględnieniem zmian, a dla „czas i materiał” będzie to kwota wg. użytych materiałów oraz roboczogodzin pracowników.